Czy Europa ma jeszcze duszę?

Reminiscencja:   Czy Europa ma jeszcze duszę?
„Usłyszawszy to Jezus rzekł:
„Choroba ta nie zmierza ku śmierci,
ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej
Syn Boży został otoczony chwałą”
J 11,4 (BT)

Na 37 Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku pod hasłem: ”Czy Europa ma jeszcze duszę?” zaprosiliśmy grupę teatralno-filmowa osób niepełnosprawnych EXIT (WYJŚCIE z niewoli niepełnosprawności, choroby i cierpienia) pod kierunkiem reżysera i scenarzysty p. Macieja Sikorskiego, który czerpie inspirację z Biblii.
Podopieczni P. Macieja to ludzie niewidomi, ludzie z porażeniem mózgowym, wielo kończynowym i innymi schorzeniami. Opiekuje się nimi Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”. Pod jego patronatem działa EXIT.

Wielkim przeżyciem było oglądanie etiudy filmowej HIOB połączone z występami artystycznymi: śpiewem, muzyką instrumentalną i recytacją wierszy. Potem  debata nt.: „Czy cierpienie to plan?” HIOB cierpiał bez winy, gdyż Szatan wątpił w jego uczciwość, oskarżał go przed Bogiem i usiłował doprowadzić go do upadku dręcząc go cierpieniem fizycznym i duchowym. Hiob znienawidził swe życie, ale nie poddał się: kochał Boga bezinteresownie i ufał Mu do końca.  Przyjaciele pouczali i osądzali  zamiast mu współczuć. Bóg w nagrodę obdarzył Hioba długim życiem i szczęściem.

Artyści z grupy EXIT żyją prawdą ukazaną w Biblii. Życiem świadczą z mocą i siłą przekonania, że lepiej jest cierpieć niż grzeszyć. Wielu zdrowych ludzi służy złemu i marnuje swe życie, a chorzy ofiarowując cierpienie w walce duchowej ze złem o zwycięstwo dobra, zwycięsko idą drogą Krzyża Chrystusowego.

Niepełnosprawni aktorzy teatru EXIT są świadomi, że gdyby ich życie przypadło w okresie Akcji T4 (realizowanej w latach 1939-44 przez III Rzeszę) najpewniej byliby już uśmierceni.

Czy są świadomi „nowoczesnych”, „europejskich”, realizowanych już w wielu krajach Europy i świata polityk aborcyjnych wobec przewidywanych urazów i defektów nienarodzonych, polityk eutanazji wobec starszych i niepełnosprawnych za których podejmuje się decyzje o pseudo-godnym zakończeniu życia.

Czy my jesteśmy tego świadomi? W tegorocznych Dniach Kultury Chrześcijańskiej chcieliśmy to sobie uświadamiać a spotkanie z Teatrem EXIT dostarczyło nam najgłębszych przeżyć.

EXIT JEST WYJŚCIEM DO GÓRY, KU ZMARTWYCHWSTANIU.

Maciej Sikorski i Marek Piekarczyk ze swymi aktorami przed HIOB’em przygotowali spektakl – misterium biblijne GENEZIS  opowiadające jedenaście rozdziałów  Księgi Rodzaju techniką teatru cieni. Ten projekt katechezy biblijnej za każdym razem łączył się z debatą o sensie życia.

Ich ostatnie dzieło to JONASZ, a zamierzenie – graniczące z fantazją – to WYJŚCIE, które chcą realizować w Ziemi na której miało ono swe miejsce.

(Roman Koper i Tadeusz Ruminowicz)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.