Deklaracja ideowa

Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku działając od 1981 roku, zmierza w kierunku osiągnięcia przez jego członków umiejętności intelektualnego obcowania z ludźmi, dyskutowania i argumentowania, otwartości w stosunkach z innymi, ładu moralnego czyli formacji właściwej ludziom Wspólnoty Chrześcijańskiej.

Jeśli poszukujesz:
– pogłębienia modlitwy, uczestnictwa w liturgii,
– pogłębienia wiedzy o chrześcijaństwie i jego aspektach społecznych, historycznych, kulturowych,
– formacji osobowej,
– ćwiczeń intelektualnych,
– uczestnictwa w pielgrzymkach pieszych i rowerowych,
– uczestnictwa w wyjazdach krajoznawczych,
– wydarzeń kulturalnych, w których możesz uczestniczyć i które możesz tworzyć,
to w Klubie Inteligencji Katolickiej możesz to wszystko znaleźć.

KIK jest bogaty swoimi członkami, którzy pracują nad własną formacją, organizują jego program, spotkania, wykłady, wydarzenia religijne i kulturalne. Jeśli chcesz zmienić siebie lub choć trochę świat wokół Ciebie, Klub Inteligencji Katolickiej jest właśnie takim miejscem, dla takich ludzi. Zapraszamy do współpracy!

Programy naszych spotkań na stronach:
www.bialystok.kik.opoka.org.pl
archibial.pl/ogloszenia

i w Drogach Miłosierdzia