Nagrania z Dni Kultury Chrześcijańskiej

41. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku

40. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku

15.10.2022 Konferencja „Człowiek – między Bogiem a zwierzęciem” – z udziałem: Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW) – „Człowiek i zwierzęta w Bożym planie stworzenia” – Ks. dr Jacek Prusak SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie) – „Ludzka kategoria potrzeb. Co nas łączy i różni ze zwierzętami?” – Dr Łukasz Lamża (UJ) – „Homo Deus. Co to właściwie znaczy, że człowiek ma się stać Bogiem?” – Red. Bronisław Wildstein (pisarz, publicysta) – „Dlaczego człowiek nie może być aniołem”. Uwagi do sentencji Pascala: Człowiek nie jest ani aniołem ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem. – Panel dyskusyjny prowadzi red. Dorota Łosiewicz (TVP i TVwPolsce.pl)

05.10.2022 r. – „Skąd się biorą złośliwe problemy i jak je rozwiązywać?” – Dr hab. Ryszard Stocki (Akademia Ignatianum w Krakowie). 40. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku

39. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku

Prymas Tysiąclecia- Mąż stanu – Pasterz – Ojciec. Konferencja 16.10.2021 r. Białystok

38. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku

6.10.2020 -,,Wielkie epidemie jako momenty zwrotne w historii” – dr Piotr Guzowski (UwB)

22.10.2020 -,,Wirusy, czym one są, co robią i czy trzeba ich się bać” – dr Łukasz Lamża” (UPJPII)

XXXV DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

4 październik 2017: Czy katolicy powinni zajmować się polityką?
– Bp Antoni Dydycz

7 październik 2017: Czy chrześcijaństwo jest w stanie ocalić Europę?
– prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz

16 październik 2017: Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski
– wicepremier Jarosław Gowin

(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
panel dyskusyjny z udziałem rektorów i profesorów wyższych uczelni

18 październik 2017: Kościół i polityka
Spotkanie ? red. Piotr Zaręba (z-ca red. nacz. ?W sieci?) i ks. red. Henryk Zieliński (red. nacz. ?Idziemy?)

23 październik 2017: Chrześcijanin w polityce i kobieta w polityce a tradycja chrześcijańska.
Jacek Żalek (poseł na RP) i dr hab. Małgorzata Dajnowicz (UwB)

24 październik 2017: Przepis na wiarę
– spotkanie z Wojciechem Modestem Amaro

28 październik 2017: Czy praca w niedziele jest grzechem?

Program XXXV DKCh