Multimedia

XXXV DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

4 październik 2017: Czy katolicy powinni zajmować się polityką?
– Bp Antoni Dydycz

7 październik 2017: Czy chrześcijaństwo jest w stanie ocalić Europę?
– prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz

16 październik 2017: Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski
– wicepremier Jarosław Gowin

(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
panel dyskusyjny z udziałem rektorów i profesorów wyższych uczelni

18 październik 2017: Kościół i polityka
Spotkanie – red. Piotr Zaręba (z-ca red. nacz. „W sieci”) i ks. red. Henryk Zieliński (red. nacz. „Idziemy”)

23 październik 2017: Chrześcijanin w polityce i kobieta w polityce a tradycja chrześcijańska.
Jacek Żalek (poseł na RP) i dr hab. Małgorzata Dajnowicz (UwB)

24 październik 2017: Przepis na wiarę
– spotkanie z Wojciechem Modestem Amaro

28 październik 2017: Czy praca w niedziele jest grzechem?

Program XXXV DKCh