Zarząd KIK

Zarząd KIK 2018-2020:

Prezes – Ruminowicz Tadeusz
Wiceprezes – Żamojda Artur
Sekretarz – Roszkowski Mariusz
Skarbnik – Orłowska Teresa
Członkowie:  Bosiacka Cecylia, Jelska Alicja, Perkowska Stanisława, Złocka Grażyna, Dąbrowski Michał, Sokołowski Marek Leszek

Komisja Rewizyjna 2018-2020:

Jóźwik Tadeusz, Sokołowski Janusz, Zwierz Zbigniew Wojciech

Kapelan Klubu: Ksiądz dr Adam Matan