Zarząd KIK

Zarząd KIK 2016-2018:

Prezes – Ruminowicz Tadeusz
Wiceprezes – Żamojda Artur
Sekretarz – Orłowska Teresa
Skarbnik – Śliwonik Jadwiga
Członkowie:  Jelska Alicja, Markiewicz Lucyna, Perkowska Stanisława, Roszkowski Mariusz, Złocka Grażyna

Komisja Rewizyjna 2016-2018:

Kraśnicki Antoni, Sokołowski Janusz, Zwierz Zbigniew Wojciech, Ambrozik Tomasz

Kapelan Klubu: Ksiądz dr Adam Matan