Zarząd KIK

Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

KIK w Białymstoku

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym KIK w Białymstoku w dniu 24.06.2020 dokonano wyboru Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2022.  Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu w tymże dniu dokonano podziału funkcji i aktualnie Zarząd i Komisja Rewizyjna będą pracować w składzie:

Zarząd KIK 2020-2022:

Prezes ? Ruminowicz Tadeusz

Wiceprezes ? Trzęsicki Kazimierz
Wiceprezes ? Żamojda Artur
Sekretarz ? Trojanowska Lidia
Skarbnik ? Orłowska Teresa


Członkowie:  Jelska Alicja, Kauc-Dmochowska Elżbieta, Dąbrowski Michał,

Roszkowski Mariusz, Sokołowski Marek Leszek, Zawadzki Paweł

Komisja Rewizyjna 2020-2022:

Zwierz Zbigniew Wojciech, Bartoszewicz Czesław, Żukowski Marek