Zarząd KIK

Prezes              – Ruminowicz Tadeusz
Wiceprezes      – Trzęsicki Kazimierz
Wiceprezes      – Żamojda Artur
Skarbnik          – Orłowska Teresa
Sekretarz         – Dąbrowski Andrzej
Członkowie:       Jelska Alicja
                        Kauc-Dmochowska Elżbieta
                        Złocka-Korzeniowska Grażyna
                        Zawadzki Paweł