Cele działalności

Ks. Prałat Prof. Czesław Gładczuk
Kapelan Klubu do roku 2014

Zarejestrowany w 1981 roku Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, którego korzenie tkwią w Duszpasterstwie Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, poprzez statut wytyczył pola i kierunek swej pracy, która przede wszystkim preferuje formację osobową jego członków: pyta w przestrzeni ewangelicznej o racje i sens bycia człowiekiem.

W żadnej mierze nie oznacza to zamykania się we własnym kręgu, przeciwnie, Klub dzieli się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z otoczeniem. Świadomy jednak, że tylko zasobami można  się dzielić, stara się je gromadzić w kręgu Klubu.

Życie wewnątrz klubowe ma charakter ciągły, którego rdzeniem jest coniedzielna Msza Święta. Wykracza ona znacznie poza krąg kikowski.
Pośród jej uczestników jest sporo młodych ludzi. Święta Eucharystia najskuteczniej inspiruje i weryfikuje pracę formacyjną Klubu. W ciąg formacyjny wpisane jest comiesięczne skupienie. Jego tematyką jest poszukiwanie spójności pomiędzy stylem życia (tego codziennego), a wskazaniami Ewangelii. Cotygodniowe spotkania (każda środa tygodnia) przywołują tematy z nauczania Soboru Watykańskiego II,
Ojca Świętego Jana Pawła II, życia społecznego i kulturowego kraju. Od lat, raz w miesiącu jest prezentowana przez Księdza Prof. Wojciecha Michniewicza tematyka biblijna w bloku zagadnień zwanych Spotkaniem z Biblią.

W strukturę formacji wtacza także Klub rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Ich zasięg znacząco wykracza poza środowisko kikowskie i gromadzi sporą grupę inteligencji Białegostoku. Wspólne wyjazdy do miejsc pielgrzymkowych i krajoznawcze atrakcyjnych także należy pomieścić w kręgu inspiracji formacyjnych. Spoiwem formacji osobowej w białostockim KIK jest sugestia Ojca Świętego Pawła VI: modlitwa jest oddechem Kościoła. W stanie wojennym KIK (zawieszony) działał w ramach Duszpasterstwa Inteligencji. Rozwinął wówczas bardzo dynamiczną akcję patriotyczną organizując Msze Święte za Ojczyznę, prelekcje o tematyce historycznej, ekonomicznej, gospodarczej, politycznej, społecznej; materialnie wspomagając rodziny internowanych.

Zwieńczeniem całorocznej pracy Klubu są Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane nieprzerwanie od 1983 roku. W l. 90. XX w. zwane Dniami Papieskimi. Intencją organizujących te Dni jest dążenie do ukazywania chrześcijańskich korzeni kultury w kontekście współczesności. Klub organizował i nadal organizuje pomoc charytatywną, którą kieruje przede wszystkim na Wschód. W życiu publicznym kraju Klub jest obecny przez swoich członków tak w parlamencie, jak i w lokalnym samorządzie. Klub jest otwarty na wyznaniowe problemy regionu: nawiązał kontakt z Bractwem Prawosławnym w Białymstoku. Klub w Białymstoku należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej. Kadencyjnie zasiada w Ogólnopolskiej Konsulcie Klubów Inteligencji Katolickiej.

Formacja osobowa w białostockim Klubie zmierza w kierunku osiągnięcia przez jego członków umiejętności intelektualnego obcowania z ludźmi, dyskutowania i argumentowania, otwartości w stosunkach z innymi, ładu moralnego czyli właściwej ludziom Wspólnoty Chrześcijańskiej.

Ks. Prałat Prof. Czesław Gładczuk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.