Regulamin Konkursu Plastycznego „Polska i Europa wypełnione Duchem Bożej Miłości”

towarzyszący 37. Dniom Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku

Październik 2019

Dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych,

szkół specjalnych i licealnych województwa podlaskiego

Pod Patronatem Honorowym

Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy

Metropolity Białostockiego

 1. Organizatorzy:
 2. Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

           mgr Tadeusz Ruminowicz, prezes Zarządu KIK

 • Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:

   mgr Konrad Bystrek, nauczyciel katechezy, tel. 608 468 301

          mgr Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234

 • Cele Konkursu Plastycznego:

·        Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

·        Kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na drugiego człowieka mającego duszę

      otwartego na Boga.             

·  Odkrycie piękna jakie wynika z bycia dobrym, wolnym i radosnym człowiekiem, dzieckiem Bożym i chrześcijaninem, Polakiem i Europejczykiem.

 • Warunki uczestnictwa:
 • Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych i licealnych z województwa podlaskiego.
 • Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko ucznia i wiek, nazwę, adres oraz telefon szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu, nazwisko nauczyciela prowadzącego, dołączyć zgodę od rodziców na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną
 •  Format prac: dowolny.
 •  Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, płaskorzeźba,  wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane, prace przestrzenna.
 •  Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody, dyplomy oraz  wyróżnienia.
 • Nauczyciele prowadzący – opiekunowie uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie otrzymają podziękowania
 • Organizatorzy nie przewidują dyplomów za udział w konkursie osób nie nagrodzonych
 • Prace przechodzą na własność organizatorów

4. Terminy Konkursu:

 • Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą  do 28 października 2019 roku (proszę o  zapakowywanie prac w twarde opakowanie) do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Białymstoku, ul  Wiatrakowa 18, 15-827 Białystok woj. podlaskie, tel. 85 651 14 08

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego odbędzie się

6 listopada 2019 r., (środa), o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Białymstoku

 •  O wynikach konkursu opiekunowie i szkoły zostaną powiadomione telefonicznie
 • Osoby odpowiedzialne:
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku

     mgr Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234

     mgr Konrad Bystrek, nauczyciel religii, tel. 608 468 301

 • Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

        Tadeusz Ruminowicz – prezes Zarządu KIK

             Jadwiga Śliwonik, skarbnik Zarządu KIK

 • Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.