Apel do Prezydenta o nieratyfikowanie Konwencji

Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
Szanowny Panie Prezydencie,

Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej zgromadzenia na Walnym Zebraniu zwracają się do Pana, jako organu władzy państwowej czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji RP, z prośbą o odmowę ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Dokument ten, pod pretekstem ochrony kobiet i dzieci przed przemocą, został nasycony rażąco nieprecyzyjnymi i ideologicznymi sformułowaniami, godzącymi w zasady demokratycznego państwa prawnego, moralność chrześcijańską oraz wartości określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowicie zmienia określoną w prawie rzymskim i utrwaloną w europejskiej tradycji prawnej definicję płci, podstawową dla całego prawa rodzinnego i osobowego pomijając naturalne biologiczne różnice pomiędzy kobietą, a mężczyzną i zakładając, że płeć można dowolnie wybierać. Tak sformułowana definicja nakazuje uznawanie dowolnie określanych ról i zachowań za wyznacznik płci. W konsekwencji wymusza instytucjonalizację tzw. nowych form rodzinnych, co zagraża więziom rodzinnym i małżeńskim, jednoznacznie chronionym przez art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Konwencja nakazuje państwu wykorzeniać m.in. zwyczaje, tradycje oraz inne praktyki oparte na biologicznie uwarunkowanych rolach kobiet i mężczyzn oraz umożliwi instytucjom państwa na głęboką ingerencję w życie polskich rodzin, których autonomia jest gwarantowana przez art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konwencja ta wprowadza obowiązek walki z tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym, które są traktowane jako zagrożenia. Nakłada też na państwo obowiązek edukacji i promowania m.in. ?niestereotypowych ról płci? czyli m. in. homoseksualizmu, czy transseksualizmu. Narusza też zasadę równości wobec prawa. W imię walki z niejasno definiowaną dyskryminacją kobiet zezwala na inne formy dyskryminacji i pozwala naruszać powszechnie uznane zasady prawa. i godzi w prawa podstawowe wynikające z art. 48 ust.1 i art. 53 ust. 1 i ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Konwencja zobowiązuje Państwa-Strony do wprowadzenia do programów nauczania, na wszystkich etapach edukacji, zarówno w ramach formalnego, jak i nieformalnego uczenia się, informacji o niestereotypowych rolach genderowych, obejmujących między innymi style życia subkultur czerpiących swą identyfikację z oddawania się różnym postaciom praktyk homoseksualnych. Z tego też powodu, rozwiązanie takie godzi w prawa podstawowe, wynikające z art. 48 ust 1 i art. 53 ust. 1 i ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . W naszej ocenie polskie prawodawstwo posiada dostateczne narzędzia, aby zwalczać przemoc, w tym przemoc wobec kobiet i przemoc domową. Przyjęcie zatem tej Konwencji jest zbędne.

Pragniemy też zaznaczyć, że nie dostrzegamy społecznego oczekiwania na ratyfikowanie tej Konwencji. Od dawna natomiast oczekiwany jest program polityki rodzinnej, który powinien być przyjęty po szerokiej konsultacji społecznej.

W związku powyższym na mocy art. 4 ust.1 Konstytucji wzywamy Pana do weta ustawodawczego Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

 

Przewodniczący Zebrania

Aleksander Orłowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.