Budowa pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniu 16 października 2021 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, podczas Konferencji „Prymas Tysiąclecia – Mąż stanu – Pasterz – Ojciec”, która miała miejsce w ramach 39-tych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku, pod hasłem „Prymas Wiary, Nadziei i Miłości” powołany został Społeczny Komitet Budowy pomnika Prymasa Wyszyńskiego w Białymstoku.

Do komitetu założycielskiego zostali zaproponowani, zgodzili się i weszli następujący

przedstawiciele naszych środowisk obecni na konferencji:

Antoni Stolarki

Jerzy Ickiewicz

Jerzy Korsak

Kazimierz Trzęsicki

Lech Jerzy Pilecki

Stanisław Marczuk

oraz jako inicjatorzy tego przedsięwzięcia:      Michał Wais   (nieobecny, choroba)

                                                                                   Tadeusz Ruminowicz

Z propozycją włączenia się do Komitetu zwrócimy się do przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki, prawa i administracji i przede wszystkim Abp. Józefa Guzdka,  aby do końca października ukonstytuować się w składzie, który pozwoli podejmować decyzje co do dalszych działań.

Na ostateczny termin pierwszego posiedzenia SKB pomnika Prymasa Wyszyńskiego proponuję 3 listopada, Oratorium Św Jerzego (pod kościołem Św. Wojciecha). Do tego czasu oprócz powoływania członków SKB  będziemy też prowadzić konsultacje co do różnych aspektów przyszłej działalności o czy będę Państwa – członków SKB informować.

17.10.2021                                                     W imieniu KIK Białystok – Tadeusz Ruminowicz